Giấy xấp nhiều màu trang trí bình

Mã hàng: PL05
Giấy trang trí bình Nụ tầm xuân
  • Thông tin chi tiết